info@airclean.cz

+420 724 022 004

Shadow

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.airclean.cz.


Products DeLuxe s.r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195011, se sídlem Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 24306258, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovává:

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč

Kontaktní formulář

V rámci kontaktního formuláře, poptávkového formuláře nebo nabídkového formuláře následující osobní údaje:


Jméno a příjmení, telefon a e-mail jsou zpracovány společností Products DeLuxe s.r.o. na marketingové účely – nabídka produktů a služeb na dobu 7 let.


Objednávkový formulář

V rámci objednávkového formuláře následující osobní údaje:


Firma, jméno, ulice, město, psč, ičo/dič, telefon a e-mail jsou zpracovány společností Products DeLuxe s.r.o. pro účely plnění smlouvy.

Jaká práva k datům máte

Můžete požádat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a v jakém rozsahu a kdo k nim má přístup.

Můžete požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů.

Můžete kdykoliv tento souhlas odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: info@airclean.cz.

Můžete kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.