info@airclean.cz

+420 725 100 108

Shadow

ActivePure®

Testy a laboratorní zkoušky


Technologie ActivePure® byla podrobena mnohým testům a laboratorním zkouškám. Odborné i nezávislé výzkumy prokázaly, že čističky vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian AirAerus Pure & Clean dokáží zachytit více než 99,98 % všech alergenů, mikrobů, hub, bakterií, plísní a virů v  testovaném prostředí.

Výzkum snižování počtu aminantů

Vědecká studie provedená na Kansaské univerzitě prokázala podstatné snížení bakterií, hub a virů. Studie sledovala množství mikrobů na površích po dobu 24 hodin a cílem bylo demonstrovat účinnost ActivePure® technologie.

ActivePure
Testování vzorků pocházejících ze šaten sportovního zařízení

Čistička vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian Air byla podrobena testování v odborných laboratořích. Výsledky prezentované studie pocházejí ze vzorku odebraného z prostorů baseballového klubu Texas Rangers a to ze 25 míst, kde dochází k nejčastějšímu kontaktu, jako jsou šatny a tělocvičny. Vzorky byly odebrány ze vzduchu i povrchů podle předepsaných kritérií protokolů.

Výsledky naznačují rapidní pokles kontaminantů v prostředí. Aerus Beyond Guardian Air a systém ActivePure® prokazatelně zlepšily kvalitu vzduchu a snížily počet virů a bakterií v prostředí. Z dlouhodobého hlediska byla ze strany týmu zaznamenána mnohá zlepšení, jako:

  • snížení počtu onemocnění chřipky a nachlazení,
  • zmírnění respiračních potíží u hráčů a ostatních pracovníků v komplexu,
  • zvýšení kvality vzduchu vedlo ke zmírnění projevů alergií a astmatu.
ActivePure
Testování vzorků pocházejících z nemocničních zařízení

Studie se zabývala snížením počtů mikrobů a bakterií v nemocničním prostředí před a po použití technologie ActivePure®. Snížení škodlivin ve vzduchu a na površích má mít za následek snížení počtu pooperačních infekcí. První vzorky (před použitím ActivePure®) byly odebrány 5. ledna 2015 a 6. ledna 2015. Vzorky pocházely z 5 různých povrchů a vzduchu. Odběr vzorků proběhl podle předepsaných kritérií a standardů tak, aby se zabránilo kontaminaci během jejich sběru. Po dobu následujících 6 dní byly využívány 2 přístroje s technologií ActivePure® a to 24 hodin denně. Následně byly odebrány vzorky 12. ledna 2015 a 13. ledna 2015. Po pouhých 6 dnech došlo k rapidnímu úbytku mikrobů ve vzduchu a na površích.

ActivePureKontakt

Zeptejte se nás.HMV COMMERCE GROUP s.r.o.

Lannova 2061/8

110 00 Praha 1 - Nové Město

Česká republika

IČ: 09125825Naše kontakty

info@airclean.cz

+420 725 100 108